Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2018

dreamadream
00:59
dreamadream
00:55
9508 3bbe
Reposted from4777727772 4777727772 viastrzepy strzepy
dreamadream
00:54
5754 0e64 500
dreamadream
00:53
Reposted fromtgs tgs viamole-w-filizance mole-w-filizance
dreamadream
00:52
0637 259a 500
Reposted fromSanthe Santhe viamole-w-filizance mole-w-filizance

June 04 2018

dreamadream
22:05
1343 9d59
Reposted fromkeik keik viamyfuckingreality myfuckingreality
22:00
5859 cc07
Reposted fromart-babbu art-babbu viaelinela elinela
dreamadream
21:58
2967 5cd1 500
Reposted fromhagis hagis viastrzepy strzepy
dreamadream
21:56
Oglądasz w wannie stare filmy i słuchasz w kółko jednej płyty, lubisz to co znasz i masz zupełnie tak jak ja.
Wieczorem szkoda dnia, by zasnąć, za to nie wstajesz przed dwunastą, znajdziesz przecież czas, masz plan na przyszłych parę lat.
Tak jak ja, tak jak ja...
Co chwilę masz nowe pomysły, nie ma świętości, kiedy krzyczysz, kto to zniesie tak jak ja, wiesz, przecież skądś to znam.
Świat ma wyznawać twoje prawdy, bardzo nie lubisz nie mieć racji, mocno wierzysz w to, że jest i będzie tak jak chcesz.
Tak jak ja, tak jak ja...
— Kortez
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
dreamadream
21:56
9538 d637 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viastrzepy strzepy
dreamadream
21:55
niedawno skończyłam 23 lata i tak sobie myślę, że chyba wypadałoby się w końcu zakochać. ale tak prawdziwie, na amen i co najważniejsze z wzajemnością
— przed chwilą pomyślane
Reposted fromanaa anaa viacytaty cytaty

June 03 2018

dreamadream
13:36
3749 6249 500
Reposted fromrichardth richardth viaszarakoszula szarakoszula
dreamadream
13:33
13:31
5196 6acd 500

imaginaryenemy-:

and the night glows (by ~virgile~)

dreamadream
01:43
8301 720b
Reposted bygive--me--loveelinela

May 27 2018

dreamadream
23:09
Wybaczyła mu czekanie. Wiadomości, których nie wysyłał. Zdjęcia, których nigdy nie było. Życia, w których go szukała. Wybaczyła mu. Bo co innego można zrobić wobec kochanego człowieka, który nigdy nie miał odwagi, aby z Tobą być?
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaelinela elinela
dreamadream
23:08
Bo choćby nawet cały świat rzucał w ciebie kamieniami, to jeżeli Mama stoi po Twojej stronie, nic ci się nie stanie.
— Jojo Moyes, Razem będzie lepiej
Reposted fromcontigo contigo viaelinela elinela
dreamadream
23:06
4298 eec3 500
Reposted frommaliwa maliwa viastrzepy strzepy
23:06

Creative photos from mom and her two daughters

Reposted fromherecomeschaos herecomeschaos viastrzepy strzepy
23:04
8509 47ed 500
Reposted fromchristineroad christineroad viastrzepy strzepy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl