Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2018

dreamadream
21:21

Jej śmierć ma szesnaście lat

Konając we krwi na bruku
skąd ma wiedzieć, że kona.
Jest tak szczelnie wypełniona młodością,
że nawet jej konanie jest młode.

Nie umie umierać. Umiera przecież
pierwszy raz.

— Anna Świrszczyńska, "Budowałam barykadę"
Reposted from1923 1923 viacytaty cytaty
dreamadream
21:18
0423 3568
Reposted from777727772 777727772

January 17 2018

dreamadream
03:30
Nie próbuj kochać za dwoje. Nie myśl: To nic, że on kocha trochę mniej - za to ja kocham trochę więcej. Kiedyś to w końcu się wyrówna, on w końcu nauczy się kochać tak mocno jak ja.
Nie rób tego, droga nieznana przyjaciółko, która teraz może po raz pierwszy zastanawiasz się nad strategią miłości. Nie rób tego, nawet nie próbuj, bo to się nie sprawdza nigdy.
— Roma Ligocka "Radość życia"
Reposted bycytatyweruskowapandorciaohmydeerTimeRushdlaciebieniktwaznypoolunirbjarbirbmadadreamwhynotmeshitsuricavebearkolektywaugustusglupiewredneschulz23naturalgingermessclewsokolaparisienne2708definicjamiloscideparterlekkaprzesadablockedpytaniabezodpowiedzi

January 16 2018

dreamadream
00:48
8841 2961 500
Reposted fromoll oll viasweetnothingg sweetnothingg

January 14 2018

dreamadream
00:40
6869 5b81
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadeor deor
dreamadream
00:32
Najciężej jest ruszyć. Nie dojść ale ruszyć. Bo ten pierwszy krok nie jest krokiem nóg, lecz serca. To serce najpierw rusza, a dopiero nogi za nim zaczynają iść.
— Myśliwski
Reposted fromrol rol viazucha zucha
dreamadream
00:31
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viazucha zucha
dreamadream
00:31
Chcę już być "u siebie", gdziekolwiek to jest.
— dobby
Reposted fromdobby dobby viazucha zucha
dreamadream
00:31
Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromintotheblack intotheblack viazucha zucha

January 13 2018

dreamadream
16:12
1276 ffeb
tea :)
Reposted fromIriss Iriss viastrzepy strzepy
dreamadream
16:12
5411 7d94
Reposted from777727772 777727772 viastrzepy strzepy
dreamadream
16:08
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viastrzepy strzepy
dreamadream
16:08
5928 4f67
Reposted from777727772 777727772 viastrzepy strzepy
dreamadream
16:08
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viazabka zabka
dreamadream
16:07
3440 b62f
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaoutoflove outoflove
dreamadream
03:34
- To powiedz mi jeszcze - jak się zapomina?
- Powoli, dzień po dniu
— Lekarze
Reposted fromnonamegirl nonamegirl viaoutoflove outoflove
dreamadream
03:34
5043 d19b 500
Reposted fromtfu tfu viastrzepy strzepy
dreamadream
03:33
dreamadream
03:33
(...) prawdziwa miłość jest wtedy, kiedy w chwilowej złości dopatrujesz się zmęczenia, a nie złych intencji. Gdy w męskim milczeniu widzisz nie brak uczucia, ale problem, z którym on chce poradzić sobie sam. Gdy w kobiecych łzach dostrzegasz nie pretensję i wyrzut, ale potrzebę wsparcia i bliskości. Kiedy potrafisz wysłuchać, nim wysnujesz wnioski. I gdy uświadamiasz sobie, że nawet najbardziej kochający się ludzie potrzebują czasem od siebie odpocząć.
03:33
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl