Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 09 2019

dreamadream
21:50
1919 a3a7
Reposted fromrisky risky viatobecontinued tobecontinued
dreamadream
21:48
masochiści tak mają - wspominają i tęsknią.
— 12;34.
Reposted fromalevue alevue viatobecontinued tobecontinued
dreamadream
21:48
21:47
1669 6b5a
Reposted frommartinini martinini viaday11shadow day11shadow
dreamadream
21:47

January 08 2019

dreamadream
00:18
Im większe w człowieku wewnętrzne rozbicie, poczucie własnej słabości, niepewności i lęk, tym większa tęsknota za czymś, co go z powrotem scali, da pewność i wiarę w siebie.
— Antoni Kępiński
Reposted fromlittlepleasure littlepleasure viawarkocz warkocz
dreamadream
00:16
9507 f80e 500
dreamadream
00:15
Może kiedyś opowiem Ci to wszystko. Usiądziemy w przytulnej kawiarni, przy kawie, a ja już bez żadnych emocji, ale z sentymentem powiem, jak było naprawdę. Tak. Kiedyś postaram się streścić Ci te kilka lat tęsknoty.
— Marcin Lenartowicz

January 04 2019

dreamadream
01:13
Ej coś poszło chyba nie tak
Nikt z nas nie chciał dorosnąć
— Kartky
Reposted frommefir mefir viascorpix scorpix
dreamadream
01:10
9080 a844 500
Reposted frompampunio pampunio viatobecontinued tobecontinued
dreamadream
01:10
Najważniejsze jest, żeby znać swoją wartość w świecie ludzi, których ulubionym zajęciem jest poniżanie. Popsucie komuś humoru jest dla niektórych najłatwiejszą drogą poprawy własnego. A takimi ludźmi nie warto się przejmować.
— Cztery Wieki Później
dreamadream
01:09
5407 d690 500
Reposted fromfungi fungi viaodyssey odyssey
dreamadream
01:09
9630 0d1f

December 28 2018

dreamadream
23:39
8360 f211 500
Reposted fromregcord regcord
dreamadream
23:06
4815 e6f8 500
Reposted fromnutt nutt viadudku dudku
dreamadream
23:05
dreamadream
23:05
8947 db8f 500
Reposted fromtereska tereska viainsanedreamer insanedreamer
dreamadream
23:04
8330 87bd 500
Reposted fromnyaako nyaako
dreamadream
15:38
Kiedy bardzo chcesz w coś wierzyć, możesz sobie wmówić wszystko.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiammistake iammistake
dreamadream
15:37
Wiesz, że Ona nadal odwraca głowę na dźwięk Twojego imienia?
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaiammistake iammistake
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl