Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2019

dreamadream
20:19
Reposted fromFlau Flau viastrzepy strzepy
dreamadream
20:19
7372 5901 500
Reposted fromnonperfect nonperfect viastrzepy strzepy
dreamadream
20:17
Wiele osób z twojej przeszłości zna tylko tą nieaktualną wersje Ciebie, która dziś już nie istnieje.
— Alina Adamowicz

November 16 2019

dreamadream
20:21
0387 58de 500
Reposted fromYolosuppe Yolosuppe viaszarakoszula szarakoszula

November 15 2019

dreamadream
22:51
8778 47c2 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaelinela elinela

November 14 2019

dreamadream
01:49
Reposted fromunfolded unfolded viastrzepy strzepy
dreamadream
01:49
3640 caf4 500
Reposted fromdilma dilma vianieobecnosc nieobecnosc

November 13 2019

dreamadream
01:29
Reposted fromhairinmy hairinmy viaszarakoszula szarakoszula
dreamadream
01:28
0570 79c5 500

November 11 2019

dreamadream
23:41
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaelinela elinela

November 06 2019

dreamadream
00:59
I te krótkie momenty kiedy czułem, że ty czujesz to samo.
— J.L.WIŚNIEWSKI
Reposted frompoolun poolun viaheavencanwait heavencanwait
dreamadream
00:59
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chce to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
dreamadream
00:58
Dajcie jej drinka i papierosa, a będzie szczęśliwa w każdym towarzystwie.
— Gossip Girl - You're the one that I want.

November 05 2019

dreamadream
01:10
6351 00fb
Reposted fromscorpix scorpix viascorpix scorpix
dreamadream
01:09
9388 a849
Reposted fromoutline outline viascorpix scorpix
01:02
2358 bbf2 500
Reposted fromunco unco viascorpix scorpix
01:01
1721 294c
Reposted fromunco unco viascorpix scorpix
dreamadream
01:01
Życie tka się tylko raz. Nic nie można powtórzyć.
— Elżbieta Cherezińska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viascorpix scorpix

November 04 2019

dreamadream
00:11
1542 aa1e
Reposted fromrisky risky vianieobecnosc nieobecnosc
dreamadream
00:10
Nie znasz wojny, jaka dzień w dzień toczy się w moim sercu - tej chemicznej eksplozji, która jak petarda rozsadza mi czaszkę, tych okropnych pragnień i impulsów.
— Matthew Quick
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl