Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2018

dreamadream
23:55
Reposted fromFlau Flau viaatranta atranta
dreamadream
20:44
6780 7df9
dreamadream
20:42
6775 e0b7
Reposted byoversensitive oversensitive

April 13 2018

dreamadream
23:46
dreamadream
23:45
Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
dreamadream
23:45
3662 88c4 500
Reposted from4777727772 4777727772
dreamadream
23:43
9751 2813 500
Reposted fromtichga tichga viakatastrofo katastrofo
dreamadream
23:42
9415 ca5c
dreamadream
23:40
8092 e203
dreamadream
23:39
6884 8293 500
Reposted fromfascinated fascinated viaoutoflove outoflove
dreamadream
23:39
5112 0bb7
Reposted frommrcake47 mrcake47 viaoutoflove outoflove
dreamadream
23:38
I love late night conversations, late night drives, late night snacks, late night showers, everything’s better at night.
— Unknown

April 09 2018

dreamadream
23:58
jest bardziej mną niż ja sama.
— Emily Brontë "Wichrowe wzgórza"
Reposted bycytatyiamnotarobotlittledinairbjarbirbworthitlittlewhiteliesendlesslove16Merrry98irbjarbirbrusalkadmiralanotherwaytodiemyoupannaniczyjawikszfrytkatosia
dreamadream
23:53
- Podoba mi się to, jak się wysławiasz. Dlaczego zawsze się umniejszasz?
Wzruszyłem ramionami. Krytykuje mnie za krytykowanie samego siebie?
- Nie wiem. Może po to, żebyś ty tego nie robił.
- Tak bardzo boisz się tego, co inni o tobie myślą?
— André Aciman "Tamte dni, tamte noce"
Reposted bycytatymayamarlottibluebellworthitbetterthanlieslovesweetslonelypassengerMerrry98rusalkadmiralyoubastardohmydeer
dreamadream
23:49
Jeśli ktoś ma sto lat, to z pewnością już umie godzić się z utratą i wychodzić z żałoby - czy też uczucia te dręczą nas do samego końca? Jeśli ktoś ma sto lat, zapomina o rodzeństwie, zapomina o synach, zapomina o ukochanych, niczego nie pamięta, nawet najbardziej zdruzgotani wszystko zapominają. Ich matki i ojcowie już dawno zmarli. Czy ktokolwiek pamięta tych młodych?
— André Aciman "Tamte dni, tamte noce"
Reposted bycytatyrusalkadmiralperesekeresentymentalna
dreamadream
23:43
Dziś wspominam tamte okrutne czasy w trwodze, że świat znów spotyka ten sam los. Że wcześniej czy później ponownie ludzie zostaną podzieleni na lepszych i gorszych. Zresztą, czy już się tak nie dzieje? Mam jednak nadzieję, że nasze losy przestrzegą przed wojnami - zarówno tymi dużymi, jak i małymi, bo one zawsze niszczą. Niszczą życie rodzin, domy, marzenia i świat, który nigdy potem nie jest już taki sam.
— Sylwia Winnik "Dziewczęta z Auschwitz"
Reposted byreloveutioncytatymayamarperesekerepannaniczyja
dreamadream
23:30
0133 0ac3
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaoutoflove outoflove
dreamadream
23:29

April 08 2018

dreamadream
23:30
Reposted fromFlau Flau viastrzepy strzepy
dreamadream
23:28
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl