Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2018

dreamadream
00:54
6023 7809 500
Reposted fromTank Tank viastrzepy strzepy
dreamadream
00:54
6008 6cc9
dreamadream
00:52
Pewnego razu odpowiedź padła przed pytaniem.
— Wisława Szymborska "Złote Gody"
Reposted fromdomilee domilee via4777727772 4777727772
00:51

September 17 2018

dreamadream
01:12
4139 8251
Reposted fromonlyman onlyman viastrzepy strzepy

September 13 2018

dreamadream
22:38
2327 0e18 500
Reposted byfilmowyjutyndanotperfectgirlStoneColdSoberjestpieknienotyourstrawberryjstrblblackheartgirljutyndamojanazawszeverdantforcerepresja
dreamadream
22:31
2307 125f
Reposted byfilmowygotarinaAmericanloverlittledisappointmentspiankasrcemojeleonettepati2k6unique-wmHanoizaufajswojemuscenarzysciemessinheadianshamaardhundlteKuishiwiezamelancholiitomorrownevercomes
dreamadream
22:17
Reposted fromvolldost volldost viastrzepy strzepy
dreamadream
22:16
0810 7939 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaelinela elinela
dreamadream
22:15
Życie skopało Cię setki razy nieustannie rzucając kłody pod nogi. Gorsze momenty często były dramatycznie ciężkie i niejednokrotnie wywoływały łzy, które bezwładnie spływały po Twoim policzku. Inni ludzie sprawili, że ilość rozczarowań mogłabyś mierzyć ilością uderzeń serca na minutę. Często otoczona nimi, a jednak nękana przez samotność czułaś bezradność i zwyczajne zmęczenie.
Jednak wrażliwość, którą nosisz w sercu nie jest Twoją słabością. Najsilniejsi ludzie to Ci, którzy najwięcej przeżyli, najmocniej czuli i nie zawsze byli tacy jak świat dookoła nich.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaelinela elinela
dreamadream
22:13
5063 31b5 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaelinela elinela
dreamadream
22:11
7138 e479
Reposted fromjethra jethra viaelinela elinela
dreamadream
22:11
3516 7262 500
dreamadream
22:11
0218 d911 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viastrzepy strzepy

September 12 2018

dreamadream
22:08
0870 cd5e 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
dreamadream
22:08
1012 885e 500
Reposted from4777727772 4777727772
dreamadream
22:06
1879 31d5 500
Taken by Chris Holmes while swordfishing off the coast of Nova Scotia
dreamadream
22:06
dreamadream
22:05
9127 4103 500
Reposted frompiehus piehus viamyslowyzlew myslowyzlew
dreamadream
22:05
7326 b109
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaflyingheart flyingheart
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl