Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2019

dreamadream
01:05
Na którym to soborze ustalili, że zwierzęta nie mają duszy? Wczoraj widziałam w telewizji psa, nowofundlandczyka. Przebiegł sześćset kilometrów, żeby odnaleźć swoich państwa, kiedy wyjechali na wakacje w Pireneje. Jak dotąd nie spotkałam biskupa, który by się na to zdobył. Jeżeli ten pies nie ma duszy, to pytam, czym jest dusza i kto w ogóle ją ma?
— Kazimierz Brandys – Jak być kochaną
Reposted fromnyaako nyaako viatojapaula tojapaula
dreamadream
01:04
Nikt nigdy nie znalazł odpowiedzi na dnie butelki. Ale przecież nie o to chodzi. Do dna butelki dociera się po to, żeby zapomnieć jakie było pytanie.
— C.J. Tudor
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
dreamadream
01:03
4361 33e5 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaNoCinderella NoCinderella
dreamadream
01:02

March 10 2019

dreamadream
02:33
0267 915d 500
Reposted fromzciach zciach viagdziejestola gdziejestola
dreamadream
02:32
6769 1726 500
Reposted fromwyczes wyczes viagdziejestola gdziejestola
dreamadream
02:32
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton

March 03 2019

dreamadream
19:18
9476 6ab9
Reposted fromphilipp philipp viaday11shadow day11shadow

March 02 2019

dreamadream
00:56
6559 e11a 500
Reposted fromlujek lujek viatobecontinued tobecontinued
dreamadream
00:56
6413 34fa 500
dreamadream
00:55
dreamadream
00:51

March 01 2019

dreamadream
02:05
dreamadream
02:05
Reposted fromFlau Flau viabadblood badblood
dreamadream
02:03
1326 d1ef 500
Reposted frommakle makle viabadblood badblood
dreamadream
02:02
Reposted fromiminlove iminlove viatobecontinued tobecontinued

February 22 2019

dreamadream
01:55
9963 48a8
Reposted fromtfu tfu viatobecontinued tobecontinued
dreamadream
01:54
Pokaż mi jedną osobę, która nie ma na swoim koncie zniszczenia czyjejś lub własnej miłości...
— Autor Bezdech
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viatojapaula tojapaula
dreamadream
01:54
8380 f8b8 500
Reposted frommociumpanie mociumpanie viascorpix scorpix

February 19 2019

dreamadream
02:08
Kochać to także umieć się rozstać. Umieć pozwolić komuś odejść, nawet jeśli darzy się go wielkim uczuciem. Miłość jest zaprzeczeniem egoizmu, zaborczości, jest skierowaniem się ku drugiej osobie, jest pragnieniem przede wszystkim jej szczęścia, czasem wbrew własnemu.
— Vincent van Gogh
Reposted fromJulaHeart JulaHeart viaelinela elinela
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl