Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2018

dreamadream
20:41
6264 ba9a
Reposted bywebomatichash
dreamadream
20:36
6226 5cad
Reposted bybrianmaybadbloodfemme-fatalimchuckbasss
dreamadream
20:34
5529 31ee 500
Reposted from2017 2017 viabadblood badblood
dreamadream
20:31
- Przyjaźń jest dla pani ważna.
- Tak, wierzę, że są osoby, z którymi ma się do przejścia jakąś drogę. Nawet jeśli pokłócisz się z tym kimś i przez dwa lata się do siebie nie odezwiecie, to ten człowiek nie znika, codziennie przez te dwa lata wnerwia cię, ale ma miejsce w twoim życiu.
— Agnieszka Dygant
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabadblood badblood
dreamadream
20:31

Kiedy znajdziesz kogoś, kto sprawia, że się uśmiechasz, a nawet śmiejesz, i przy kim czujesz się bezpiecznie... nie możesz tak po prostu pozwolić mu odejść, tylko dlatego, że się boisz. 

— Megan Hart
dreamadream
20:27
Mogłam wtedy nie wracać. Chociaż nie można używać trybu przypuszczającego w czasie przeszłym. Od tego można umrzeć, poza tym, to nie przystoi rozsądnym ludziom.
— J. Żulczyk
Reposted fromasalluhi asalluhi viaoutoflove outoflove
20:27
2180 6213 500
Reposted frommeirelav meirelav viaday11shadow day11shadow

August 08 2018

dreamadream
00:52
9723 4578 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viascorpix scorpix

August 07 2018

dreamadream
18:30
Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku viaNoCinderella NoCinderella
dreamadream
18:30
0852 b577
Reposted fromRoaraAvis RoaraAvis viaNoCinderella NoCinderella
dreamadream
18:29
0846 840d
Reposted fromzungud zungud viastrzepy strzepy
dreamadream
18:27
A jakie to ma znaczenie, że był w moim świecie kilka dni? Przecież te kilka dni były ważniejsze niż całe lata mojego życia.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabadblood badblood
dreamadream
18:27
Nienawidzę milczenia, nie odzywania się do siebie, nie pisania. To jest gorsze niż zakończenie znajomości.
Reposted fromxalchemic xalchemic viabadblood badblood
dreamadream
18:26
dreamadream
00:28
Reposted byfilmowywithmyheadinspaceelinelafinatkalucidumintervallumaynisstrangerthankindnessBalladynaayniserikaeasyyolo28eternaljourneytishkabanshe
dreamadream
00:27
2041 0e1f 500
Reposted bywebomatictojapaulabadbloodjanka89notyourstrawberryBrainychceblantao5ranogingerowaafugitkaSurvivedGirlguerrierascorpixinto-blackkotficalteoutofloveicannotremembercontigokriokinezapiehusimchuckbassssleeplessyPinkpills
dreamadream
00:22


(1) President Abraham Lincoln, who had depression
(2) Writer Virginia Woolf, who had bipolar disorder
(3) Artist Vincent Van Gogh, who had bipolar disorder
(4) Writer Sylvia Plath, who had depression
(5) Mathematician John Nash (from A Brilliant Mind), who had schizophrenia
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viastrzepy strzepy
dreamadream
00:22

Annapurna Himalayan Range, Nepal (September 2013)

Reposted frominsanedreamer insanedreamer viastrzepy strzepy
dreamadream
00:21
dreamadream
00:21
Są ludzie, w których obecności czujemy się dobrze, i tacy, z którymi nam nie po drodze. Z wiekiem i nabytym doświadczeniem zrozumiałam, że nie ze wszystkimi muszę się przyjaźnić, ba, ja nie wszystkich muszę lubić i zapraszać na wino. Są przyjaźnie nierozerwalne, powierzchowne znajomości, jest koleżeństwo. Na niektóre znajomości szkoda tracić cennego czasu. Lubię spotkania z ludźmi, przy których mogę być sobą.
— Gabriela Gargaś - "Taka jak ty"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl