Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2017

dreamadream
03:45
5021 dcc3 500
Reposted fromx70b1 x70b1 viakatastrofo katastrofo
dreamadream
03:44
dreamadream
03:42

Ważne jest, aby pozwolić pewnym rzeczom odejść. Uwolnić się od nich. Odciąć. Zamknąć cykl. Nie z powodu dumy, słabości czy pychy, ale po prostu dlatego, że na coś już nie ma miejsca w twoim życiu. Zamknij drzwi, zmień płytę, posprzątaj dom, strzepnij kurz. Przestań być tym, kim byłeś. Bądź tym, kim jesteś.

— Paulo Coelho, Zahir
03:41

September 18 2017

dreamadream
18:03
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viaLoOuu LoOuu
18:02
dreamadream
18:02
5373 e3d7
Reposted fromkyte kyte viaoutoflove outoflove
dreamadream
14:06
3140 45a6
Nie ma chyba lepszego tekstu, który oddałby to co mam w głowie.

Ukardzione z FB "Cyniczny Romantyzm"
Reposted fromyanek yanek viakatastrofo katastrofo
dreamadream
13:58
Reposted fromciarka ciarka viaodyssey odyssey
00:32
dreamadream
00:32
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
— autor nieznany
dreamadream
00:32
5670 9770
Reposted fromcandycamilla candycamilla viaakysz akysz
dreamadream
00:31
9920 4008 500
insignia saying "eh-oh"
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viahogwarts hogwarts
dreamadream
00:28
4194 73a7
Reposted fromposzum poszum viakatastrofo katastrofo
dreamadream
00:18
2647 7231 500
Reposted bymerryxoxoaisajopersona-non-gratabzduragdziejestolamoth-into-flameviajerodancingwithaghostzaganskydontexpecttofeelhavingdreamsazaliabimberowoCzarnyKapturwildfreeheartaugustuslottibluebellNomolestarcytatybeliveinmekiteandraadwokatdiablascorpixlittledinapartyhardorgtfolittlewhiteliesdiviSkydelanemotionalanorexicszyderaunknown6smokingtimethesilenceofthealcoholicchceblantao5ranoalicjazkrainyczarowpragnieniafutureiscomingfreewaylenifcaszyszka016Thereisonlyhopejakmidzisiajzlenot-good-enough
dreamadream
00:06
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna

September 15 2017

dreamadream
22:30
4684 ac63 500
Reposted byneressia neressia
dreamadream
22:30
8547 9309 500
Reposted fromslodziak slodziak viaNoCinderella NoCinderella
dreamadream
22:30
22:29
Reposted frommessedup messedup viaNoCinderella NoCinderella
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl