Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2017

dreamadream
19:57
1922 d2d6
Reposted fromzciach zciach viawhiskywithsprite whiskywithsprite
dreamadream
19:56
Pewnego razu odpowiedź padła przed pytaniem.
— Wisława Szymborska "Złote Gody"
Reposted fromdomilee domilee viagdziejestola gdziejestola
dreamadream
19:54
2835 e283
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viamywonderland mywonderland
dreamadream
19:54
3525 5b80 500
Reposted fromkociola kociola viainsanelife insanelife
dreamadream
19:53
5430 08cb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
dreamadream
01:56
November?
When the hell that happened?
Reposted frommyname myname viasweetnothingg sweetnothingg
dreamadream
01:36
dreamadream
01:35
Boję się, mamo,
że upadnę
i nie będzie nikogo,
kto by mnie złapał;
że będę lecieć
przeraźliwie długo
niżej niż na
dół
Boję się, mamo,
że zabłądzę
na prostej drodze
(…)
że się pomylę
zresztą
nie pierwszy
raz
Boję się, mamo,
że on zniknie
wiesz, ten ktoś,
kogo pokocham
całym sercem bladym
chociaż 
mówią, że go już
nie mam.
— Paulina Żurek
Reposted fromherside herside viasweetnothingg sweetnothingg
01:35
01:35

November 19 2017

dreamadream
03:29
dreamadream
03:29
0483 ef28 500
Reposted fromoutoflove outoflove
dreamadream
03:28

Podobnie wygląda sprawa zapominania. Tam nikt nie słyszy: „Zapomnij”. Zamiast tego słyszy: „Let it go”, czyli mechanicznie tłumacząc: „Pozwól temu odejść”. To wyrażenie wali prosto między oczy – wszystko, co jest częścią twojego życia, jest w nim, bo nadajesz temu wartość. Zamiast pozwolić temu odejść robisz w swojej głowie szufladkę z napisem: „Chujowe doświadczenia, których nie chcę się pozbyć”. Nie idziesz do przodu, bo zamiast postawić kropkę, stawiasz same przecinki i babrasz się w przytłaczającym uczuciu porażki.

http://volantification.pl/2016/07/14/pozwol-temu-odejsc
dreamadream
03:28
0514 166e 500
Reposted fromoutoflove outoflove
dreamadream
03:28
Na początku będzie bolało. Będzie Cię parzyć. Będą koszmary. Będzie tęsknota. Będzie złość. Będą łzy. Pozwól sobie na to. Zadbaj o siebie. Nie ponaglaj. Nie poganiaj czasu. Obiecuję, że któregoś dnia otworzysz oczy i uświadomisz sobie, że zasługujesz na więcej. Uzmysłowisz sobie, że to nie miłość. Przestaniesz go idealizować. Postawisz na siebie. Przypomnisz sobie jakie masz marzenia. Dasz sobie szansę na życie. I on nagle zniknie. Może nie od razu, może nie tego samego dnia, ale będzie się zacierał. Będzie wygasał. I stanie się cud. Odzyskasz miłość do samej siebie.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaoutoflove outoflove

November 18 2017

dreamadream
04:37
8838 15de 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viamefir mefir
dreamadream
04:36

November 17 2017

dreamadream
21:48
2087 c033
Reposted fromtgs tgs viaoutoflove outoflove
dreamadream
21:48
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
dreamadream
21:48
Reposted fromsilence89 silence89 viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl