Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2019

dreamadream
02:04
2824 8a15 500
Reposted fromtfu tfu viamyfuckingreality myfuckingreality
dreamadream
02:01
7328 7bdf
Reposted fromhormeza hormeza vianieobecnosc nieobecnosc
dreamadream
01:59
Drogi Boże 
czy Ty zawsze wkładasz prawidłowe dusze do prawidłowych ludzi?
I nigdy się nie mylisz, co?
— Ryszard Kapuściński "Szachinszach"
dreamadream
01:58
dreamadream
01:48
Czasami świat, który nie istnieje, jest jedyną ucieczką od tego istniejącego.
— Lisa Wingate
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
dreamadream
01:48
9081 6da1 500
dreamadream
01:45
1540 5286 500
Reposted frompiehus piehus viatobecontinued tobecontinued
dreamadream
01:44
Gdybym mógł, nauczyłbym ludzi patrzeć. 
— 500 days of Summer
Reposted fromlovvie lovvie viatobecontinued tobecontinued
01:44
I’m scared I’ll never get better again. I’m scared I’ll always stay twisted like this and grow old and waste away.
— Haruki Murakami, Norwegian Wood (via unmaiden)
Reposted fromtwice twice viaNoCinderella NoCinderella
dreamadream
01:42
2110 528e 500

Anna Ciarkowska - "Chłopcy, których kocham"

Reposted frompierdolony pierdolony viarudelubie rudelubie
dreamadream
01:40
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
Reposted frompanickiller panickiller viastarryeyed starryeyed

May 15 2019

dreamadream
22:26
Nie poddawaj się, istnieją szanse, że Twój najlepszy pocałunek, najmocniejszy wybuch śmiechu i najwspanialszy dzień są jeszcze przed Tobą.
22:26
Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadna ilość poczucia winy nie naprawi błędów przeszłości i żadna ilość nerwów nie jest w stanie zmienić przyszłości.
Reposted fromdivi divi viagoodperspective goodperspective

May 14 2019

dreamadream
17:05
7794 4921 500
Reposted frompampunio pampunio viaNoCinderella NoCinderella
dreamadream
17:03
Ludzie przywykli do tego, że daje rade. To smutne, bo nawet gdy dzwonią aby pocieszyć mnie to ja pocieszam ich. 
Reposted frompuh puh vianothingcansaveyou nothingcansaveyou
dreamadream
17:03
5480 7a33 500
Reposted fromtowo85 towo85 viamole-w-filizance mole-w-filizance
dreamadream
17:02
Ile
Ile
no ile jeszcze
ile
nim powiem w końcu
nareszcie
— Mateusz Kurcewicz, Chwilomyśli
Reposted fromrol rol viadeepintheheart deepintheheart
dreamadream
17:02
4939 aa8d 500
Reposted fromsh0tek sh0tek viadeepintheheart deepintheheart
dreamadream
17:00
6636 9700 500
Reposted fromsoftboi softboi viarudelubie rudelubie

May 08 2019

dreamadream
01:53
1529 30e5
Reposted byBoldlylovedpmggleegriseldis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl