Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2019

20:34
9169 892b 500
może karma wraca...
dreamadream
20:33
5263 a767
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viapandorcia pandorcia
dreamadream
20:31
4587 3dad 500
Reposted fromlubisztosuko lubisztosuko viapandorcia pandorcia
dreamadream
20:29
7654 c9e9 500
Reposted fromyikes yikes viapandorcia pandorcia
dreamadream
20:25
Nie jestem pewna, czy mam dosyć siły. Czuję się, jakbym mogła przespać tysiąc lat.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
dreamadream
20:25
9274 081a 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaday11shadow day11shadow
20:24
9969 cfd9 500
Reposted frombrumous brumous viaday11shadow day11shadow
dreamadream
20:22
Potrzebuję kogoś naprawdę silnego w moim życiu. Prawdziwego. Takiego, który przyjdzie i mnie podniesie, wyciągnie, wysłucha. Potrzebuję takiego kogoś, przed którym nie będę musiała gryźć się w język. Człowieka mi dajcie, przy którym będę mogła wyciągnąć z głowy te wszystkie myśli niewypowiedziane... 
— Ciężki czas nadszedł tego roku
dreamadream
20:21
Niesamowite co może zrobić Twojemu sercu brzmienie głosu, za którym tak się tęskniło.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiezwykla niezwykla
dreamadream
20:19
Wszyscy wbrew wszelkiemu prawdopodobieństwu liczymy na to, że zdarzy się coś niemożliwego.
— Khaled Hosseini – I góry odpowiedziały echem
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaszarakoszula szarakoszula
dreamadream
20:11
„Pewnego dnia zobaczysz ją trzymającą za rękę kogoś innego, kto wykorzystał twoją szansę. Ona nawet cię nie zauważy, ponieważ będzie zbyt zajęta śmianiem się z jego głupiego żartu, a widzenie tego pięknego uśmiechu na jej twarzy i uświadomienie, że nie jesteś jego powodem, spali twoje serce. I wtedy do ciebie dotrze: to była ona. To zawsze była ona".
Gentleman Polska
— Gentleman Polska
Reposted frombeatkazz beatkazz viatojapaula tojapaula

July 13 2019

dreamadream
22:16
5729 7d4d
Reposted fromkarahippie karahippie viarudelubie rudelubie
dreamadream
22:15
6296 b2ad
Reposted fromsummerkiss summerkiss viatobecontinued tobecontinued

July 12 2019

dreamadream
00:38
4425 553b 500
Reposted fromoll oll viaelinela elinela
dreamadream
00:38
6454 ffbf 500
Reposted frompiehus piehus viaelinela elinela
dreamadream
00:38
dreamadream
00:34
Jestem zmęczony. Zbyt zmęczony, by akceptować perspektywę końców, które są początkami, od których trzeba wszystko zaczynać od nowa.
— A.Sapkowski 'Czas pogardy'
dreamadream
00:33
Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłeś się dla miłości, że zdarłeś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - i trzeba Ci zazdrościć
— Sławomir Mrożek
Reposted fromkrn krn viaheavencanwait heavencanwait
dreamadream
00:32
Sometimes your heart needs time to accept what you already know.
— Jay Shetty, mood of the moment
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viacytaty cytaty

July 08 2019

dreamadream
01:13
7989 c01a 500
Reposted frompsychedelix psychedelix vianiezwykla niezwykla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl