Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2020

dreamadream
00:09
6803 7ff4 500
Reposted fromZircon Zircon viaSoulPL SoulPL
dreamadream
00:07
1334 1d31
Reposted fromndmyth ndmyth viabetterthanlies betterthanlies
Sponsored post
feedback2020-admin
04:05

May 31 2020

dreamadream
14:29
Jakimś cudem wszechświat nie zabił we mnie dziecięcej ciekawości. Chciałabym wiedzieć wszystko. Przeczytać każdą książkę, znać wszystkie cytaty, wiedzieć co kryje się za każdym, ruchomym czy nieruchomym, obrazem, rozpoznać każdą fasadę. Poznawać obce języki, zagłębiać się w kulturę i odwiedzać nowe miejsca. Wiem, że to niemożliwe i ta świadomość nieco mnie ratuje. Dla reszty jestem stracona.

Somehow the universe didn't kill my childhood curiosity. I would like to know everything. Read every book, know all quotes, know what lies behind every moving or still image, recognize every facade. To learn foreign languages, to dive into the culture and visit new places. I know it's impossible and this awareness saves me a bit. For the rest I am lost.

— J.A.N.S.
Reposted fromrhubarbrr rhubarbrr viatobecontinued tobecontinued
dreamadream
14:28
0916 1f55 500
Reposted fromowca owca viatobecontinued tobecontinued

May 26 2020

dreamadream
13:41
1209 c3c2 500
Reposted froms3 s3 vialekkaprzesada lekkaprzesada
dreamadream
13:40
1089 a7a4 500
Reposted fromzciach zciach viaszarakoszula szarakoszula
13:40
Chciałbym kiedyś jeszcze nie móc zasnąć z powodu pozytywnych wrażeń.
— (via czarne-lustro)
Reposted fromsoplica soplica viaNoCinderella NoCinderella
dreamadream
13:39
Rób, co ci serce dyktuje. Najwyżej potem będziesz żałować.
— Grażyna Jeromin-Gałuszka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaday11shadow day11shadow
dreamadream
13:38
7238 e6c3 500
Reposted frompiehus piehus viadessinemoilapaix dessinemoilapaix

May 24 2020

dreamadream
16:20
1724 0ee9 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaszarakoszula szarakoszula
dreamadream
16:13
Nie sztuką jest "wyszumieć się za młodu". Sztuką jest "szumieć przez całe życie". I to szumieć w sposób, który dla żyjących wokół nas ludzi jest przyczyną radości, nie zaś żalu i poczucia krzywdy.
— Sylwester Laskowski
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianiemoc niemoc

May 23 2020

22:34
dreamadream
19:22
Mam w sobie dużo szacunku do trudnych sytuacji w jakich znajdują się inni. Nie widzę demonów z jakimi inni się mierzą, ale wiem, że je mają. Rozumiem, że można być złamanym i czuć się tak bezsilnym, że wyjście do sklepu po mleko jest wyzwaniem. Nie mierzę wszystkich jedną miarą, bo mam świadomość, że ja, Ty i każda inna osoba, jesteśmy w innych punktach. Zarówno na osi czasu, jak i na osi możliwości oraz osiągnięć.
— Volant
Reposted fromlovvie lovvie viaohfucktycznie ohfucktycznie
dreamadream
19:21
4375 7203 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamiischa miischa
dreamadream
19:21
0827 efcc 500
La Casa De Papel
Reposted frommystery-of-love mystery-of-love

May 22 2020

dreamadream
20:02
3860 4dcd 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaNoCinderella NoCinderella
dreamadream
20:00

Brawa dla tych, którzy mają odwagę powiedzieć: 
„Porozmawiajmy, bo nie chcę Cię stracić”.

Reposted fromxawery xawery viatobecontinued tobecontinued

May 19 2020

dreamadream
10:20
2936 003e 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viasoupanka soupanka
dreamadream
10:20
9571 a868
Reposted fromteijakool teijakool viasoupanka soupanka
dreamadream
10:17
To jak budowanie domku z kart, gdy burzy się po raz dziewiętnasty, ma się ochotę wyrzucić całą talię przez okno.
— Tove Jansson w liście do Evy Konikoff
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...