Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2019

dreamadream
15:50
3097 c7b3 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaelinela elinela
dreamadream
15:48
Był sobie mężczyzna, którego pokochałam.

I przez kilka krótkich chwil - trwających tyle co oddech, co szept - pomyślałam, że może i on mnie pokocha.

— moja parafraza B. C. Cherry: "Ogień, który ich spala"
Reposted frompensieve pensieve viaheavencanwait heavencanwait
Sponsored post
feedback2020-admin
20:51
dreamadream
15:47
Reposted fromshakeme shakeme viafoods foods

August 01 2019

dreamadream
00:20
8573 e3ba 500
A. Ciarkowska 
dreamadream
00:19
dreamadream
00:19
5572 ff1d 500
Reposted fromvs vs viarudelubie rudelubie
00:18
I loved to sleep with the window open. Rainy nights were the best of all: I would open the window and put my head on the pillow and close my eyes and feel the wind on my face and listen to the trees sway and creak.
— Neil Gaiman, The Ocean at the End of the Lane
Reposted fromink ink viatobecontinued tobecontinued
dreamadream
00:17
Dziecko, które jest źle traktowane, nie przestaje kochać rodziców. Przestaje kochać siebie
00:14
3015 b29a 500
Reposted fromkattrina kattrina vianieobecnosc nieobecnosc
dreamadream
00:14
1357 7390 500
szkoda tylko, że dalej nic z tego nie będzie. ale sie cieszę, bardzo się cieszę.

July 31 2019

dreamadream
02:02
1389 939b 500
Reposted fromowca owca viarudelubie rudelubie
dreamadream
02:01
1521 5d4f 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
dreamadream
02:00
Taka jesteś dzielna, mi mówią. A ja kośćmi wyję, smarki mi lecą i beczę na całego. Na zewnątrz twarz grzeczna, włosy uczesane. I flaki się przewracają, bulgoczą jak we wrzącym garnku. Litości.
— Sylwia Chutnik - "Kieszonkowy atlas kobiet"
dreamadream
02:00
"Nie umieraj za kogoś, kto nie chce cię w swoim życiu. Nie bądź z kimś, kto odbiera ci uśmiech i zadaje tysiąc ran. Nie umieraj za kogoś, kto nie wspiera cię, gdy upadasz. Nie bądź z kimś, kto nie zdaje sobie sprawy z tego, ile jesteś wart."
~ Tomasz Antosiewicz
Reposted frombeatkazz beatkazz viaheavencanwait heavencanwait
dreamadream
02:00
Wierzyłam do końca. 
Nie powinnam od początku.
Reposted fromnutt nutt viaheavencanwait heavencanwait
dreamadream
01:59
1322 e1fd 500
Reposted fromnyaako nyaako vianieobecnosc nieobecnosc
dreamadream
01:59
1345 237a
Reposted fromnyaako nyaako vianieobecnosc nieobecnosc
dreamadream
01:59
7200 cd10 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianieobecnosc nieobecnosc
dreamadream
01:58
9598 92dd 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaodyssey odyssey

July 29 2019

dreamadream
22:34
9677 e9d0
Reposted fromRowena Rowena viaszarakoszula szarakoszula
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...