Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 12 2019

dreamadream
14:22
2981 918c 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna vianieobecnosc nieobecnosc
dreamadream
00:18

wierzę w rozmowy dusz
których ty nie słyszysz

i kiedy nic nie mówię
i kiedy cię nie widzę

wcale nie znaczy
że mnie nie ma z tobą

— "Winem pisane"
Sponsored post
feedback2020-admin
20:51

September 11 2019

dreamadream
02:15
Dobrze życie. Już się pośmialiśmy. Czy może być już dobrze? Czy możesz mnie już dobić? 
— Martwy lis
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasilkydreams silkydreams

September 10 2019

dreamadream
16:15
5678 0991 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viasilkydreams silkydreams
dreamadream
16:15

September 09 2019

dreamadream
18:41

September 02 2019

dreamadream
02:41
Zastanawiała się czasami, jak to jest, kiedy człowiek sobą nie gardzi. Kiedy dokładnie wie, kim jest, i ta świadomość napawa go dumą.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
dreamadream
02:40
Oby ktoś chciał cię kiedyś przytulać przez dwadzieścia minut. Tylko przytulać. Nie wyrywając się, nie patrząc ci w twarz, nie próbując całować. Otoczyć cię ramionami i trzymać bez cienia egoizmu.
Reposted from654675674 654675674 viamefir mefir
dreamadream
02:40
0370 7813
Reposted fromvongoogen vongoogen viamefir mefir

August 28 2019

dreamadream
18:55
Kochasz go na tyle, by go uwolnić, jeśli obdarzenie go miłością nie wystarczy?
— Jewel E. Ann - "Miejsce bez Ciebie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianieobecnosc nieobecnosc
dreamadream
18:54
- Tak wiele razy myślałam, że to... chwila, gdy oficjalnie się zakochałam (...), ale za każdym razem, gdy się nad ty zastanawiałam, uświadamiałam sobie, że to nie jest prawda, ponieważ z pewnością czuję, że darzyłam go miłością już wcześniej. Jak mogę czuć, że kocham go od zawsze, skoro go wcześniej nie znałam? - Taka właśnie powinna być miłość - bez początku i bez końca.
— Jewel E. Ann - "Miejsce bez Ciebie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianieobecnosc nieobecnosc
dreamadream
18:52
i chyba nawet nie potrafię opisać jak bardzo nie rozumiem tego wszystkiego między nami...
dreamadream
18:52
18:50
dreamadream
18:50
Większość ludzi umiera w wieku 25 lat, ale czekają z pochówkiem do siedemdziesiątki.
— Benjamin Franklin
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
dreamadream
18:50
9241 9a08 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
dreamadream
18:49
9279 d82d 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait

August 21 2019

dreamadream
00:30
3388 d92f
Reposted fromkarambol karambol viamefir mefir

August 17 2019

dreamadream
18:07
2047 a836
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
dreamadream
18:06
Wszyscy mamy blizny, zbieramy je przez całe życie. Blizny po dziecinnych upadkach i szkolnych bójkach, po wyciętym wyrostku i po dziecku wyjętym z brzucha w chwili, kiedy jego serce przestawało już bić. Blizny po chwilach, gdy ciała nas zawodziły, nie spełniając naszych oczekiwań. I blizny wewnątrz, niewidoczne. (...) Tych blizn nie pokazujemy nikomu, bo gdy je pokazujemy, ludzie odwracają głowy i zmieniają temat, a w najlepszym przypadku rozpoczynają licytację.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...