Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 29 2019

dreamadream
19:23
7194 8de0
Reposted byfilmowyblackheartgirlmyszkaminnieVostokhormezagabyaxmarkovitshavieeszyderacelmaifrumospure-blisskrolfasoleklithiumowakiksSemperParatusPigletandpoohbizarrerieblackheartgirlciarkaitsokaylaparisiennejestemjedenszyderablackheartgirlaura-lunarisecrivaincarmenlunalteventrosewaniliowaa
dreamadream
19:11
7218 1d80
Reposted frombearded bearded viarudelubie rudelubie
Sponsored post
soup-sponsored
05:36
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge
dreamadream
19:11
Strach przed samotnością prowadzi nas do złych ludzi.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
dreamadream
19:10
4525 1774
Reposted fromPuls Puls viaday11shadow day11shadow
dreamadream
19:09
4230 41e1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatojapaula tojapaula
19:08
1538 22c2 500
Reposted fromkefka kefka viarudelubie rudelubie
dreamadream
19:08
9201 5ca9 500
Reposted fromtichga tichga viagdziejestola gdziejestola
dreamadream
19:07

Wszystkie niebezpieczeństwa, jeżeli człowiek stanie z nimi oko w oko, są mniejsze niż wyobrażone. W przestrzeni emocjonalnej, wbrew prawom geometrii - dystans wyolbrzymia
— Z.Herbert - "Herbert nieznany.Rozmowy"
dreamadream
19:07
5536 f7ef 500
dreamadream
19:06
Kto cię ukołysze
Kiedy słońce nie pozwoli ci zasnąć?
Kto obudzi się by odwieźć cię do domu
Kiedy jesteś pijany i samotny?
Kto przeprowadzi cię
Przez wschodzący świt? Nie ja .
— Kygo & Selena Gomez - It Ain't Me
dreamadream
19:05
5544 a8a6 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

September 27 2019

dreamadream
01:25
Poczucie bezpieczeństwa, równowaga psychiczna, zadowolenie z życia, poczucie szczęścia - dla osiągnięcia i utrzymania tych stanów ducha potrzebujemy pewności, że kochamy i jesteśmy kochani. Innymi słowy - odwołam się tu do terminologii psychoanalitycznej - potrzebujemy dobrych obiektów. Musimy wierzyć, że w naszym świecie - zewnętrznym i wewnętrznym - trwale obecne są osoby, wartości, z którymi czujemy więź.
— Danuta Golec w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim
Reposted frommhsa mhsa vianieobecnosc nieobecnosc
dreamadream
01:24
4298 eec3 500
Reposted frommaliwa maliwa vianieobecnosc nieobecnosc
dreamadream
01:23
8511 b42e 500
Reposted fromhare hare viabadblood badblood
dreamadream
01:23
8424 4e6b 500
Reposted frommiststueck miststueck viabadblood badblood

September 25 2019

dreamadream
23:44
8286 c49c 500
Reposted frommangoe mangoe viamole-w-filizance mole-w-filizance
dreamadream
00:05
Wie Pani, że znalazłam siłę, żeby zacząć wszystko od nowa?
— Zawsze warto
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
dreamadream
00:04
Życie nie czeka, aż skończysz przerwę albo przestaniesz prokrastynować. Nie czeka, aż otrząśniesz się ze zdumienia albo opanujesz strach. Toczy się dalej bez Ciebie. Przedstawienie trwa niezależnie od tego, czy postanowisz odegrać w nim istotną rolę.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
dreamadream
00:02
Decyzje, które podejmuje się w ułamku sekundy, zawsze odkrywają naszą prawdziwą naturę, nasze autentyczne ja.
— Alex Kava
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viabadblood badblood
dreamadream
00:02
Ach, długo jeszcze poleżę
w szklanej wodzie, w sieci wodorostów,
zanim nareszcie uwierzę,
Że mnie nie kochano, po prostu.
— Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viatojapaula tojapaula
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...