Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 06 2020

dreamadream
18:25
4995 8695 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
dreamadream
18:24
5059 58f6 500
Reposted fromfeegloo feegloo viastrzepy strzepy
Sponsored post
feedback2020-admin
20:51
dreamadream
18:24
5007 af80 500
Reposted fromZircon Zircon viastrzepy strzepy
dreamadream
18:23
You can't control who loves you...you can't let someone love you anymore than you can make someone love you. 
— Amy Harmon, A Different Blue
Reposted frommefir mefir
dreamadream
18:22
7306 bfb6 500
Rzeczy które zrozumiałem jako dorosły
Reposted fromdobry dobry viastrzepy strzepy
dreamadream
18:21
5697 93ac 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

February 27 2020

dreamadream
18:04
Reposted fromshakeme shakeme viastrzepy strzepy
dreamadream
18:04
Reposted fromshakeme shakeme viastrzepy strzepy
dreamadream
18:03
8339 0a51 500
dreamadream
18:01
8935 71bd 500
Reposted fromrol rol viaNoCinderella NoCinderella
dreamadream
18:01
Just be a Lady They Said 
Reposted fromohfucktycznie ohfucktycznie viarudelubie rudelubie

February 24 2020

dreamadream
00:42
9429 02c7 500
Reposted fromNeon-Purplelight Neon-Purplelight viastrzepy strzepy
dreamadream
00:41
6886 e568 500
Reposted fromFluffyou Fluffyou viastrzepy strzepy

February 19 2020

dreamadream
23:08
Niektórzy myślą, że intymność dotyczy zbliżenia. Ale intymność dotyczy prawdy. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że możesz powiedzieć komuś swoją prawdę, kiedy możesz się mu pokazać, kiedy stoisz przed nim odkryty, a jego reakcja brzmi "jesteś bezpieczny ze mną" - to jest intymność.
— Taylor Jenkins Reid
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viastarryeyed starryeyed
dreamadream
23:08
0278 6217 500
Reposted fromDavyJones DavyJones viascorpix scorpix
dreamadream
23:06
Nie odezwała się ani razu. Nie znam przyczyny. Być może oboje boimy się odezwać. Być może żadne z nas nie chce usłyszeć, że druga osoba nie chce rozmawiać. A może każde z nas jest zbyt dumne i nie chce wyjść na tego, który desperacko szuka kontaktu. Może po prostu jej nie zależy? Tak to już bywa. Mija tydzień bez kontaktu, potem miesiąc i nagle przerwa robi się tak długa, że głupio jest chwycić za słuchawkę. A więc nie dzwonię.
— Marie Lu – Legenda. Patriota
Reposted fromlovvie lovvie vianiemoc niemoc
dreamadream
00:44
dreamadream
00:44
2561 90be 500
Anna Ciarkowska
dreamadream
00:43
1325 7b22 500
Reposted fromterriblecat terriblecat viaNoCinderella NoCinderella
dreamadream
00:43
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...